Abborrberg-Blekfjälls FVF

Abborrbergs-Blekfjälls FVF förvaltar ett Danabäcken, Lilla Stenträsk, Hemsjön och Stora Tallträsk. Det finns en vandringsled fram till Lilla Stenträsket och vintertid är det enkelt att ta sig till alla vatten med skoter. Fisketrycket på sjöarna är idag mycket lågt då och på de flesta av sjöarna är endast spöfiske tillåtet.

Fisket i sjöarna bedrivs främst under vårvintern då det är enklare att ta sig till fiskevattnen med skoter. Röding och öring på mellan 0,5 kg och 2 kg är inte ovanligt bland fiskegästerna i området. I Yttersjön är det även gott om stor abborre på över 1 kg och sik mellan 1-3 kg.

Fiskarter

Öring, röding, sik, abborre

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO. Det är även möjligt att betala med swish, mer info om detta finns på informationstavlor inom området.

Info

www.storuman.se

Share This Post