Ankarsund SFF

Ankarsunds SFF förvaltar en liten del av den stora sjön Storuman där det är etablerat en fiskodling. Detta medför att det finns ett attraktivt fiske efter sik, regnbåge och öring i anaslutning till odlingen. Mängden betesfisk gynnar även gäddans tillväxt och chansen till fina gäddor är god. Gardsjöbäcken är ett vattendrag med flera fina forsar och fall och bra fiske efter öring och harr.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, harr, abborre, gädda, lake

Fiskekort

På grund av fleråriga problem med nedskräpande besökare säljs inga fiskekort för närvarande för Ankarsunds SFF.

Info

www.storuman.se

Share This Post