Om IsleMountain

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har IsleMountain skapat 56 blogginlägg för.

Ponderosaleden

Ponderosaleden Ponderosaleden är lättcyklad med kräver MTB. Alla fikaställen går att nå med vanlig cykel via grusvägen som heter Ponderosavägen. Längd: 17,4km Stigning: 278m Var uppmärksam för mötande cyklister, löpare och fotgängare längs hela leden. Fikaställen finns vid Lycksbäcken, Aggavan och Café på golfbanan. QR kod

Poastigen

Vandringsled Poastigen I boken ”Poas söner” beskriver Linnea Fjällstedt en fattig familjs kamp för överlevnad under tiden 1920-1940. I kojan vid Storberget levde de under ett decennium. Johannes ”Poas” Nilsson hade tillsammans med sin hustru Josefina odlat upp torpet Genberg. När hon dog blev han tvungen

Kanotled Vindelälven Rusksele

Kanotled Vindelälven Rusksele Vindelälven Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden. Rusksele-Forsholm - Ca 20 km familjevänlig

Kanotled Vindelälven Ekorrsele

Kanotled Vindelälven Ekorrsele Vindelälven Det finns långa, familjevänliga sträckor i Vindelälven, likväl som tuffa forsar. Denna beskrivning är fokuserad på familjevänliga kanotleder som kan fungera som dagsturer. Vindelälven är paddelvänlig i de flesta förhållanden utom möjligen i riktigt extrema vårflöden. Ekorrsele -

Kanotled Lycksbäcken

Kanotled Lycksbäcken Lycksbäcken (eller Lycksabäcken)är ett vattendrag med ett flertal valmöjligheter, med allt från flerdagsturer till kortare dagsetapper. Det är en skogså som rinner omväxlande mellan sjösystem, skogsmark, sankmarker med en ofta lugnflytande och svagt strömmande karaktär. Antalet forsar är få och

Smörbanan

Vandringsled Smörbanan Smörbanan är en gammal vandringsled som sträcker sig från Åsele-Lycksele, som användes för att sälja varor (främst smör) på marknaden i Lycksele. Det går att välja kortare vandringsavsnitt och bäst utgångspunkt har du vid Mossvik ca 5 km från Lycksele (X 7161414 - Y 1634440)

Magdalenastigen

Vandringsled Magdalenastigen Magdalenastigen är en kort (ca 2,5 km) och familjevänlig stig som du startar vid P-fickan Myrholma, ca 5 km från Lycksele i riktning mot Åsele (väg 365) och koordinaterna X 7165197 - Y 1632376 (RT 90) Hitta hit

Kyrkstigen/Lillskogsstigen

Vandringsled Kyrkstigen Kyrkstigen (även kallad Lillskogsstigen) kan man ansluta till både från Tannbergsskolan i Lycksele (X 7169179 - Y 1631190) samt från Lillskogstorpet (X 7169179 - Y 1631190). Till Lillskogstorpet kommer du bäst genom att köra från Lycksele mot Vilhelmina (v. 360). Ca 11 km från Lycksele

Grivetjärnsrundan

Vandringsled Grivetjärnsrundan Grivetjärnsrundan är en vacker och välskött vandringled som ligger inom SveaSkogs område. Följ E12 ca 3 km i riktning mot Storuman och ta höger över Betsele kraftverksdamm. Direkt efter dammen tar du höger och följer Lycksbäckens vattendrag ca 3 km tills du möter en

Kanotled Paubäcken

Kanotled Paubäcken Paubäcken är en av Lycksele kommuns verkliga pärlor. Den ingår även i ett nyblivet naturreservat (2017) och ringlar sig i en vacker natur mellan Pauträsk till Umeälven. I ån finns ett fint bestånd av vild öring och harr och fiskekort

Till toppen