Om IsleMountain

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har IsleMountain skapat 56 blogginlägg för.

Kanotled Maltån

Kanotled Maltån Maltån är en riktigt mysig liten å som ligger 4 mil från Lycksele (Lycksele-Bussjön-Maltträsk), i riktning mot Åmsele. Detta är verklig "indianpaddling" med en lugnflytande, meandrande liten å som slingrar sig fram i naturen mellan vass och träd. Ibland tycker

Kanotled Örån

Kanotled Örån Upplev Örån i VR Upplev Örån Upplev Örån i 360 Vid Knaftenbrons södra sida finns en parkeringsplats vid ån där det är enkelt att ta ned kanoten. Därefter börjar ett parti som

Umgransele FVO

Umgransele FVO ligger ca 20 km N om Lycksele längs E12, och kännetecknas av det fina gäddfisket i Umeälven samt ett flertal utsättningstjärnar med regnbåge, röding och öring.

Sörbäckens FVO

Sörbäckens fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele. Det omfattar den fina öringsjön Vänjaurträsk, bäckarna Sör- Hornmyr- och Vänjaurbäcken samt ett flertal mindre tjärnar.

Ruskträsk FVO

Ruskträsk FVO är beläget ca 35 km norr om Lycksele efter v. 365 (riktning Norsjö). Området är mest känt för det mycket fina öringfisket i Ruskträskbäcken.

Rusksele SFF

Rusksele SFF innefattar huvudsakligen Vindelälven (ca 10 km) varav största sträckan utgörs av lugnflytande sel, som i slutet av Rusksele by blir mer strömmande/stryckande.

Till toppen