Boksjön FVO

Boksjön FVO erbjuder ett attraktivt fiske efter både öring och röding. Boksjön FVO förvaltar delar av de två stora sjöarna Övre och Nedre Boksjön samt några mindre tjärnar och bäckar.

Två stora sjöar, några mindre tjärnar och bäckar finns i området. Det finns flera fina platser för fiske från land, då främst Sågtjärnen och i anslutning till bäckarnas utlopp i sjöarna. De större sjöarna lämpar sig bäst för fiske från båt. Vintertid är det möjligt att pimpla röding och öring i de stora sjöarna och tjärnarna, det underlättar dock om man har tillgång till skoter för att ta sig ut på vattnen.

Öster om Tärnaby ligger Boksjön fvo som breder ut sig längs Boksjövägen. Området innefattar större delen av Övre Boksjön, södra delen av Nedre Boksjön, östra delen av Kråkbergbleriken, Fetträsket, Sågtjärn och östra delen av Kråkbergsbleriken.

Fiskarter

Röding och öring

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Share This Post