Lycksele FVO

Lycksele FVO innefattar centrala Lycksele med de gäddrika Tuggen, Hällfors- samt Betselemagasinet i Umeälven. Dessutom innefattas ett flertal sjöar samt Tannbäcken och den nedre delen av Lycksbäcken

Knaftens FVO

Knaftens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km söder om Lycksele, efter väg 353. Området omfattar cirka 30 km av Örån, och cirka 15 sjöar och mindre tjärnar

Kattisavans FVO

Kattisavans fiskevårdsområde ligger cirka 30 km N om Lycksele vid väg E 12. Det omfattar del av Umeälven, den vackra Rusbäcken samt ett tiotal sjöar. Området är lättillgängligt och väl försett med stigar och vindskydd

Granåns FVO

Granåns FVO ligger cirka 30 km SV om Lycksele efter väg 365. Området domineras av de natursköna åarna Norrån och Granån. Dessutom finns det sjöar, tjärnar samt ett P & T-fiske i Sjövika.

Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO

Ekorrsjö-Ekorrträsk FVO ligger 50 SÖ om Lycksele tätort på gränsen mot Lappland. Området domineras av Innersjön-Ekorrträsket samt ett flertal sjöar och tjärnar. Det största vattendraget utgörs av Ekorrbäcken som mynnar i Vindelälven.

Bratten FVO

Brattens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km SV om Lycksele efter väg 365. Det omfattar delar av de strömmande vattnen Öreälven och Granån. Dessutom finns ett antal sjöar och tjärnar

Till toppen