Fiska i Lycksele2024-02-22T09:26:57+01:00

FISKA I LYCKSELE

Fiska i strömmande vatten

Fiska Lax:

Vindelälven har de senaste åren haft en mycket positiv utveckling vad gäller laxuppvandring. Nationella regleringar i hav och kust har, tillsammans med Ume/Vindelälvens Fiskeråds arbete, lyft laxbeståndet. De bästa sträckorna inom Lycksele kommun utgörs av Djupselforsen och Vindelgransele FVO. Storgräsforsen (Djupselforsen FVO) är ett område som passar flugfiske, medan många andra forssträckor fiskas effektivast med spinn. Vindelälven är bred och grovblockig, vilket gör att forssträckorna är relativt svårvadade, och därmed mer lämpliga för spinnfiske. Lokalbefolkningen fiskar ofta från båt för att kunna presentera betet bäst. Det finns även fina forsar och stryckor inom Vormsele och Björksele fvo. Säsongen sträcker sig från sista veckan i Juli till mitten av September.

Fiska öring och harr

Inom kommunen finns några riktigt fina strömmande vattendrag för harr/öring. De finaste bestånden finns i vattendrag som kännetecknas av relativt strikta fiskeregler samt ett särskilt fiskekort.Två av dessa med fina bestånd av öring och harr är Paubäcken (Blåvikens FVO/SveaSkog) Ruskträskbäcken (Ruskträsk FVO-kvoterat antal kort) och Rusbäcken (Kattisavans FVO). För att behålla den fina kvaliteten så är det nödvändigt att fiskare behandlar dessa vatten varsamt. Granån (Granåns FVO) är ett annat fint vatten med öring och harr, och det är mycket lämpligt för flugfiske.

Vindelälvens forssträckor håller fina bestånd av harr, medan det är mer ovanligt att fånga öring.

Fiska öring och harr i sjöar

Det finns ett flertal vatten med regelbunden utsättning av fisk som får växa till i vattnet, och därmed blir väldigt lik vild öring i såväl beteende som utseende. Sveaskogs utsättningsvatten i Lyckan-området är mycket fina och väl värda ett besök (ca 30 min bilresa från Lycksele tätort). Umgransele fvo har också fina utsättningsvatten med regelbunden utsättning av fisk i bl a Fågelvintjärn. I Långsele och inom Örträsk FVO (Vargå-Hedtjärn) finns fina skogstjärnar där man sätter ut fångstfärdig fisk. Vänjauträsket (Sörbäckens FVO) har förmodligen kommunens finaste bestånd av vild, storvuxen insjööring. Här finns dessutom båt att hyra.

Fiska gädda och abborre

Dessa arter finns i praktiskt taget alla vatten i Lycksele kommun. Umeälven håller fina bestånd av storvuxen gädda och abborre. Umgransele FVO är berömt för grov gädda och de har ett flertal båtar för uthyrning. Kattisavan och Blåvikens FVO rekommenderas också liksom magasinen i närheten av Lycksele tätort. Här rekommenderas båt/kanot för att vara effektiv i fisket. Det kan vara svårt att komma åt de finanste sträckorna från land. Örträsk och Sandsjön (Örträsk FVO) har också fint gäddfiske. Öreälvens och Vindelälvens selområden är också ett bra tips för den som letar stor och stridbar gädda och abborre.

Till toppen