Forsmarks SFF

Forsmarks SFF förvaltar delar av sjön Gardiken, delar av kanalen mot Umnässjön samt Badtjärnen.

Fiskarter

Abborre, gädda, öring, röding, , sik, harr, kanadaröding

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

www.storuman.se

Share This Post