Högstaby FVO

Det bästa fisket erbjuder Högstaby FVO på vårvintern i slutet av april. Det är då möjligheten till rödingfisket är bäst, både möjligheten för napp och chansen att njuta av solen, liggande på ett renskinn. Sommartid går rödingen i de djupare delarna av sjön, så chansen är större att fånga öring (Bågeöring) vid strandnära fiske, gärna i slutet av sommaren. Fisket i området är relativt lättillgängligt då väg E12 följer vattnet i 17 kilometer.

Högstaby FVO förvaltar en del av sjön Överuman, från Strimasund med start vid skyltarna mot Gausjosjön sameviste upp till Rörsundet 2 km väster om Bredviken.

Fiskarter

Röding och öring

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Share This Post