Joeström FVO

Joeström FVO kan med sina vatten erbjuda attraktivt fiske både i sjö och strömmande vattendrag. Jovattsån erbjuder strömfiske, med möjlighet att fånga stor fisk. Från gränsen till Joesjö FVO och ner till hängbron vid kraftledningen nedan Storbäckens utlopp i ån är endast flugfiske tillåtet. Vid flugfiske med fiskekort från Joeström FVO får även gränsen till Joesjös FVO passeras och fiske får ske på deras flugfiskesträcka upp till bron nedströms Övre Jovattnet. Det är dock pimpelfiske efter röding och öring som är det vanligaste fisket inom området. Vintertid är det lätt att komma ut på bra pimpelställen på Nedre Jovattnet till fots från bilen, vilket gör att det är ett enkelt utflyktsmål för många familjer som vill prova fiskelyckan.

Området sträcker sig cirka 15 km längs Krutfjellsvägen och omfattar Nedre Jovattnet, Jovattsån och Västra Rödingträsk. I väster går gränsen mot Joesjö FVO vid Skälvattsbäckens utlopp i Jovattsån och i öster gränsar området mot Tärna FVO vid Jovattsåns utlopp i Västansjön.

Fiskarter

Röding och öring

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Kontakt

Joeström FVO på Facebook

Info

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Share This Post