Kanotled Örån

Upplev Örån i VR

Upplev Örån

Upplev Örån i 360

Vid Knaftenbrons södra sida finns en parkeringsplats vid ån där det är enkelt att ta ned kanoten. Därefter börjar ett parti som kan vara lite svårt att passera vid mycket lågt vatten, vilket kan göra att du kan behöva kliva av vid några platser och dra kanoten. Oftast går det dock att passera paddlande. Avsnittet är kort och därefter är Örån i sin helhet mycket familjevänlig. Framför dig finns en lämplig dagsetapp på ca 8 km, varav de första 5 km är meandrande sträckor i en mycket vacker natur med de avslutande 3 km i en bredare selmiljö, som avslutas i Öretorp. Hela sträckan är lämplig för fiske, främst gädda och abborre, men det finns också fin harr nedströms Öretorp, vid Lomforsen.

Mellan Knaftenbron och Öretorp finns branta sandnipor där backsvalornas bon är ingrävda som små lägenheter. Ca 3 km nedströms Knaftenbron finns en brand sandnipa ” på vänster sida,  och uppe på krönet finns en fin grillplats där man kan fika och ta en bensträckare. Nedströms denna rastplats finns även en grillplats vid Grankottaselet samt vid Öretorp

Efter ca 5 km passerar man Grankottaselet där en gammal flottarkoja finns att hyra (kontakta SPÖ, Sportfiskeklubben i Örträsk) En bit längre nedströms, vid Öretorp, finns en övernattningsstuga att hyra (kontakta SveaSkog) och här är en lämplig plats att avsluta en dagsetapp. Öretorp är en lämplig plats att lämna en bil ifall man bara vill göra en dagsutflykt.

Efter Bredselet vid Öretorp smalnar ån av till en vacker, meandrande och fortfarande familjevänlig paddling. En lämplig dagsetapp är från Öretorp till Långsele (ca 9 km). Ca 2,5 km nedströms Bredselet ligger ytterligare en flottarkoja fint gömd vid åkanten, Lomforskojan (SPÖ-Örträsk Sportfiskeklubb). Där finns även den korta Lomforsen som är kort och paddlingsbar.

Efter Lomforsen slingrar sig Örån ned mot Långsele, med omväxlande natur, där ån ibland nästan slår knut på sig själv. Det går att avsluta färden i Långsele eller fortsätta nedströms till Skangselforsen och där denna fors börjar får färden avslutas. Denna fors avslutas med en brant fors/fall ned till Skangselet, och den sträckan är ofarbar med kanot.

Strax nedströms Skangselet vidtar Storforsen med sitt branta, canyon-liknande vattenfall. Detta är ett vackert besöksmål med bil och det finns en rastplats intill.

Om man avslutar färden vid Skangseleforsen så behöver man bära kanoterna ca 100 meter upp till Långselevägen.

För familjepaddling rekommenderar vi sträckorna Knaftenbron-Öretorp-Långsele.

Knaftens fiskevårdsområde ligger cirka 20 km söder om Lycksele, efter väg 353. Området omfattar cirka 30 km av Örån, och cirka 15 sjöar och mindre tjärnar. I Öråns (Öreälven inom Lycksele kommun) strömmande avsnitt finns det harr och öring.

Fiskarter

Öring, harr, gädda, abborre

Fiskekort/båt/boende

Möjlighet finns att hyra ”flottarkoja” vid Grankottaselet. Enkelt boende, kamin med kokmöjlighet, för ca. 6 personer. Info och bokning görs hos Magnus Bäckman i Knaften tel 0950 – 200 79.

Regler/Minimimått

Sportfiske med handredskap.
Minimimått: Harr och öring 30 cm.

Info

Lars Birgersson: 0950-201 70
Henrik Linder: 070-331 33 20
Gunnar Jonsson: 070-680 49 15
Roland Norberg: 0950-200 90

Öre- Långsele fiskevårdsområde ligger cirka 40 km S Lycksele efter väg 598, via Hedlunda – Gäddträsk-Långsele. Området omfattar del av Öreälven med biflöden samt ett antal sjöar och tjärnar. Området är kuperat med vacker utsikt, strövstigar och två fina forsar, Skangsel och Storforsen som ligger på gränsen mot Örträsk FVO.

Fisket

I Öreälvens strömmande delar finns harr och öring. I de lugnare delarna samt i sjöar och tjärnar finns abborre och gädda.

Fiskarter

Abborre, gädda i lugna avsnitt, harr i strömmande partier

Fiskekort/båt/boende

Säljs i byn Långsele- se skyltar kortförsäljning.

Regler/Minimimått

Sportfiske med handredskap. Minimimått för harr och öring är 30 cm. Max 3 st regnbågar/dag.

Info

David Jonsson: 070-391 73 35
Kenneth Edlund: 070-308 47 55