Kaskeluokt SFF

Kaskeluokt SFF förvaltar delar av Storumansjön inklusive Gaskeluokte och Jilleluokte. Både vinterfiske och sommarfiske i området brukar ge fina fångster, både i antal och storlek.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

www.storumanbyar.se

Share This Post