Klippens FVO

Klippens FVO förvaltar en strömsträcka av Umeälven uppströms Hemavan. Här erbjuds ett intressant och varierat fiske efter öring och röding lämpat för flugfiske och spinnfiske. Det sker årligen utsättningar av öring och/eller röding älven. Det är lätt att komma åt fiskevattnet då älven följer E12:an västerut. Det finns även två broar över älven, vilket gör att det är lätt att komma åt att fiska alla sel och forsar.

Klippens FVO omfattar enbart Umeälven och sträcker sig från Syterbäckens utlopp till gränsen ovanför Märkesforsen norr om Stintbäcken.

Fiskarter

Röding och öring.

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

Hemavan Tärnaby Turistbyrå

Share This Post