Långvattnets FVO

Fisket inom Långvattnet FVO innefattar delar av Långvattnet samt bäcken Volvobäcken. Fisket bedrivs i huvudsak från båt på sommaren eller pimpelfiske vintertid. Fisket efter gädda och abborre är periodvis riktigt bra i området.

Långsjöby ligger väster om Storuman.

Fiskarter

Öring, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO

Info

www.storuman.se

Share This Post