Luspholmen SFF

Luspholmen förvaltar en av de nedersta delarna av sjön Storuman bland annat den del som heter Luspsjön. Området ligger i direkt närhet med Storuman och erbjuder ett bra fiske även från stranden på Luspholmarna efter öring och gädda.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos återförsäljare i Storuman.

Info

www.storuman.se

Share This Post