Vandringsled Paubäcksleden

Pauliden berättar om hur naturen – skogen och vattendragen – nyttjades förr i tiden. Området kännetecknas av ett rikt kultur- och naturlandskap med mångfald och artrikedom som är av nationellt intresse. Pauliden är även ett populärt fiske- och rekreationsområde med inslag av vildmark.

Paubäcken

Genom området sträcker sig den drygt tre mil långa Paubäcken, vars längsträckta forsar utgör utmärkta platser för strömfiske. Med en fallhöjd på 160 meter och ett rikt bestånd av harr och öring, erbjuder bäcken möjligheter för mete och flugfiske. Här finns också bäver och utter samt ett av landets finaste bestånd av flodpärlmussla.

Omgivande Paubäcken växer sällsynta växter för trakten, såsom olvon, brakved, tolta och liljekonvalj. I närheten av bäcken finns även orkidéer. Var vänlig och respektera att dessa är fridlysta.

Natur- och kulturstig

Förundras över den enorma arbetsinsats som krävdes för att gräva de flera kilometer långa bevattningskanalerna i området. På 1840-talet grävde nybyggaren i Pausele dessa kanaler för att leda näringsrikt vatten till myrängarna, vilket resulterade i större och rikare höskördar. Följ den uppmärkta stigen från skogshuggarkojan ner till bäcken för att lära dig mer om den så kallade översilningstekniken från 1800-talet.

Skogsarbete och flottning

I området finns också lämningar som berättar om äldre tiders skogsbruk. En tjärdal vittnar om en vanlig bisyssla för människorna i skogslandet. Intill ligger en cykelstig som anlagts för att göra skogslandet mer tillgängligt. En överledningsskanal visar hur vatten från Paubäcken leddes över till den mindre Mejvanbäcken för att möjliggöra flottning.

Fångstgropar

Längs vägen hittar du ett system av fångstgropar som illustrerar hur jakt på älg och vildren bedrevs förr i tiden. Här finner du även tjärdalen.

Rastplatser

I området finns en upprustad skogshuggarkoja och en flottarkoja som står till ditt förfogande.