Pauträsk FVO

Pauträsk FVO omfattar Pauträsket, som är en långsträckt sjö med ett maxdjup på ca 40 meter. Inom området ligger även Kalvsjön med omgivande bäckar inklusive den översta delen av Paubäcken, samt Bergtjärnen där de har planterat både hornavanröding och konevisiöring.

Fiskarter

Öring, sik, harr, abborre, gädda, lake och röding

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO

Info

www.storumanbyar.se

Share This Post