Ruskträsk FVO

Ruskträsk FVO är beläget ca 35 km norr om Lycksele efter v. 365 (riktning Norsjö). Samtliga vatten är upplåtna för fiske med handredskap. För Ruskträskbäcken och för Vindelälven gäller särskilda regler. Ruskträsk FVO utför ett aktivt fiskevårdsarbete och ber er att hjälpa till. Hoppas du får ett fint fiske och en skön naturupplevelse här inom Ruskträsk FVO.

För alla vatten utöver Ruskträskbäcken och Vindelälven gäller:
Öring:
En öring mellan 35-50 cm per dag och kort får behållas. Övriga öringar skall återutsättas.

För Ruskträskbäcken gäller separat fiskekort och kvotering

Allt mete och fiske med naturligt bete såsom mask, maggot och räka är förbjudet i bäcken. Övre delen av bäcken ovanför fallet upp till tröskeln i Ruskträsket är begränsad till enbart flugfiske med hullingfri krok, och s.k ”catch and release”, dvs fisken skall varsamt återutsättas till vattnet (gädda/abborre skall ej återutsättas).

Nedre delen av bäcken nedströms fallet. Här är även spinnfiske tillåtet men då endast med en hullingfri enkelkrok, och även här gäller ”catch and release” .

Fisketider: Bäcken är helt fredad 1/9 – 14/10. Harr är fredad 15/4 – 31/5
Nedre gräns för Ruskträskbäcken är där bäcken rinner ut i Ruskträskavan.
Under perioder av mycket lågt vattenstånd eller hög vattentemperatur säljs inga fiskekort.

I Ruskträskbäcken har ett omfattande restaureringsarbete genomförts. Bäcken är helt avgörande för vårt arbete för att få tillbaka ett bra öringsbestånd både uppströms och nedströms. Fångsrapportering vid fiske i Ruskträskbäcken är obligatorisk.

Uppgifter Ruskträskbäcken:
Roland Sjögren, 070-325 02 76
roland.sjogren@gmail.com
https://vindelalven.laxportalen.se/rusktrask-fvo/

För Vindelälven gäller:

Lax intervallmått: 50-65cm. Enbart spöfiske. Max en lax per kort och dag får behållas.
Fångsrapportering obligatorisk.

Öring minimått: 35cm. Max en öring per kort och dag får behållas.

Harr minimimått: 35cm. Max 3 harrar per kort och dag får behållas.

Fisketider: Lax är tillåtet under tiden 1/1 – 1/4 och 19/6 – 31/8. Dispens för ytterligare 14 dgr kan sökas.

Öring är fredad 1/9 – 15/10

Harr är fredad 15/4 – 31/5

Om fiskebestämmelser ändras anslås detta på föreningens anslagstavlor samt websida:
https://vindelalven.laxportalen.se/rusktrask-fvo/

Den som fiskar i våra vatten har skyldighet att ta rätt på vad som gäller.
Fiskekortet är personligt och skall medtagas och vid anmaning uppvisas.
Som ett led i våra fiskevårdande åtgärder sker fisketillsyn5.

Om du ser något som verkar vara otillåtet fiske ring eller sms:a omgående till: 070-325 02 76.

Fiskarter

Vindelälven: Lax, öring, harr, sik, gädda, abborre
Ruskträskbäcken: Öring, harr, abborre, gädda
Ruskträsket: Gädda, abborre, sik, öring
Alträsket: Abborre, gädda
Åmträsket: Abborre, gädda

Fiskekort/Båthyra
https://vindelalven.laxportalen.se/rusktrask-fvo/

Båthyra: 070-325 02 76
Båthyra för de som har årskort för sportfiske är 0:-/dygn.
Barn under 18 år fiskar på målsmans kort. Årskort gäller kalenderår.

Fångsrapportering: Anmäl fångst av lax och öring på www.fiskekort.se
Lax: Ange tid och plats, längd och om möjligt vikt och kön.
Öring: Ange antal ”mindre än 35 cm”, ”mellan 35 – 45 cm” och ”över 45 cm”. Ange även dag.

Rapportering är viktig för att kartlägga resultat av och ev. behov av ytterligare fiskevårdande åtgärder.

Övrigt:

1. För Vindelälven gäller i första hand Hav och Vattenmyndighetens (HaV) bestämmelser HVMFS 2013:8.2019-05-20.
2. Kvoteringen sköts av Roland Sjögren, 070-325 02 76 : roland.sjogren@gmail.com
3. Flugfiske är fiske med flugspö och fluglina. Med andra ord inte med kastdupp, kastflöte eller dylikt.
4. Varsamt innebär att du fuktar händerna innan du berör fisken för att inte skada slemskiktet och att du inte tar upp fisken ur vattnet om det går att undvika. Ge fisken tid att återhämta sig i vattnet innan du släpper den. Harren är känslig för långvarig drillning
5. Fiske utan fiskekort (olovligt fiske) polisanmäls. Fångst och redskap beslagtas. Fiske som bryter mot FVO’s lokala bestämmelser (olaga fiske) lyder under Lagen om fiskevårdsområden (LOFO). Den innebär att FVO tar ut en kontrollavgift. I vårt fall: 4000:- vid olaga fiske i Ruskträskbäcken och 2000:- vid olaga fiske i övriga vatten. Fångsten beslagtas.
6 Gädda och abborre skall inte återutsättas i bäcken.

Djupkartor
Info

Roland Sjögren:070-325 02 76
roland.sjogren@gmail.com