Skarvsjö SFF

Skarvsjö samfällighetsförening förvaltar ett flertal fiskevatten bland annat Skarvsjön, delar av Storbäcken, ett antal tjärnar samt delar av Umeälven nedströms Stensele kraftverk. Det finns en spångad vandringsled från Långnäsvägen till Mejvansjön.

Fiskarter

Öring, sik, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO

Info

www.storuman.se

Share This Post