Slussfors SFF

Slussfors förvaltar fisket inom Kirjesån upp till och med nedre Lumnien samt den översta delen av sjön Storuman från Slussfors och upp till Forsnacken.

Fiskarter

Öring, regnbåge, harr och röding.

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO.

Info

www.storumanbyar.se

Share This Post