Sörbäckens FVO

Sörbäckens fiskevårdsområde ligger cirka 30 km SV om Lycksele. Det omfattar den fina öringsjön Vänjaurträsk, bäckarna Sör- Hornmyr- och Vänjaurbäcken samt ett flertal mindre tjärnar. Samtliga bäckar är lättåtkomliga. Området är väl försett med vindskydd, rastplatser och stigar.

Vänjaurträsket är en av kommunens bästa öringsjöar och här fångas det regelbundet grov öring, med en snittvikt på 2-4 kg upp till 7-8 kg. Den bästa fiskemetoden är spinnfiske och trolling från båt, gärna med skeddrag och wobblers.Sjön har många trevliga vikar och fiskeplatser, och det finns möjlighet att hyra båtar. Vänjaurbäcken, Hornmyrbäcken  och Sörbäcken har naturbestånd av harr och öring. I Raningstjärn och Gransjön planteras öring och i Getarögtjärn planteras röding. Övriga vatten håller abborre och gädda.

https://www.facebook.com/sorbackensfvo/

Fiskarter

Vänjaurträsket: Öring, abborre, gädda, sik
Gransjön/Raningstjärn: Öring
Getarögtjärn: Röding
Hornmyr-Sör-Vänjaurbäcken: Harr, öring

Fiskekort

Lycksele Turistbyrå: 0950-169 90

Hornmyr:Fiskekort och Båtuthyrning (Gransjön)

Leif Renman 070-313 59 63

Vänjaurbäck: Fiskekort

Ann-Louise Jakobsson: 070-353 99 16

Vänjaurträsk: Fiskekort och båtuthyrning (Vänjaurträsket)

Kåre Jonsson: 070-310 90 41
John-Evert Westerlund: 070-609 04 53

Boende

I Vänjaurbäcks byastuga kan inkvartering för 6-8 personer ske till en rimlig kostnad. Stugan är fullt utrustad. Även i Hornmyrs byastuga finns inkvarteringsmöjligheter. Vindskydd och rastplatser finns på flera ställen.

Regler/Minimimått

Enbart sportfiske med handredskap.
I samtliga vatten får man ta upp max tre (3) stycken ädelfiskar av öring,rödingar eller harr/dygn. Minimimått: Vänjaurträsket 35 cm. I övriga vatten 25 cm.

Info

https://www.facebook.com/sorbackensfvo/

Kontaktpersoner: Se ovan (fiskekort)
Utläggningsplats för egen båt samt bastu finns i Vänjaurträsket.

Karta

https://karta.sorbackensfvo.se/