Stensele FVO

Stensele FVO erbjuder genom sina fiskevatten i Umeälven ett attraktivt fiske efter gädda, öring och sik. Området är varierat med mycket blockighet och små grund och öar. Området är känt för sitt fina gäddfiske, där det årligen fångas gäddor på över 10 kg.

Stensele FVO omfattar nästan hela Stenselet samt den allra nedersta delen av Storumansjön. Inom fiskevårdsområdet finns även några bäckar som håller bestånd av främst öring och harr.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO, samt online på www.fiskekort.se

Info

www.storumanbyar.se

Share This Post