Tärna/Stensele Allmänningskog

Tärna/Stensele Allmänningskog förvaltar ett flertal sjöar, tjärnar och delar av Storumansjön, Umnässjön och Gardiken. Området är dock uppsplittrat då det finns många undantag i form av privat mark. Många av fiskevattnet håller mycket god kvalité. För mer information om detta fiske, tveka inte att kontakta dem.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, abborre, gädda, kanadaröding

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom Storumans kommun.

Info

www.allmskog-ac.nu

Share This Post