Umgransele FVO

Älv, sjö, tjärn och bäckar. Allt finns i Umgransele !
Området ligger 20 km norr om Lycksele vid E12. Huvuddelen av området är mycket lättillgängligt via ett stort skogsvägnät. Det finns många tjärnar och sjöar med abborre, gädda och öring, samt bäckfiske efter harr och öring.

Bålforsmagasinet i Umeälven är sedan lång tid tillbaka känt för sitt bestånd av mycket grov gädda. Umgransele FVO har tidigare hyrt ut båtar med motor, men detta har lagts ned eftersom belastningen på ideella krafter blev för stor. Sedan 2020 har dock gäddfisket till utomstående överlåtitits till guideföretaget Nordic Freshwater Experience (NFE):
Mobil: 070-8495398
Alla bokningar sker genom detta företag.
Gäddor under 3 kg får tas upp för konsumtion
Gäddor över 3 kg skall återutsättas.
Förutom gädda har älven ett fint bestånd av abborre, harr, öring och sik.

Fågelvintjärn
Fågelvintjärn är det stora utflyktsmålet i Lycksele när det gäller inplanterat ädelfiske.Förening har sedan många år byggt upp ett trivsamt ställe för familjer och enskilda. Det är lätttillgänglig med bilväg ända fram till tjärnen (skyltat från E 12). Där finns parkeringsmöjligheter för bilar, bussar, husvagnar och husbilar. Tjärnen har 4 st. ”buor”, 15 bryggor samt en kåta. En brygga är anpassad för funktionshindrade. Ved finns och fisk fylls på hela året. Fiskeregler finns på skyltar vid tjärnen. Dessa har även Swichnummer för fiskekortsinköp. Fiskekort går även att lösa kontant vid automat vid avfarten E12.

Fiskekort (innehåller även aktuella fiskeregler)
Priser för dessa förändras mellan olika år varför vi hänvisar till kontaktpersoner (se särskild info)
Swischnummer: 123 602 95 73. Märk F för Fågelvintjärn och Ö för övriga vatten.
Notera ifall det gäller årskort. Välkommen till Umgransele FVO

Bäckfiske:
En sträcka på ca 4km i Lycksbäcken erbjuder ett fint harrfiske.

Fiskarter:
Umeälven: Abborre,gädda, sik, harr, öring.

Lycksbäcken: Harr, gädda, abborre.

Fågelvintjärn: Röding, öring, regnbåge, gädda. Särskilt kort.

Trolltjärn: Öring, röding, gädda. Särskilt kort.

Talltjärn, Göktjärn, Hemtjärn, Djuptjärn: Öring.

Båtar

Egen båt får ej användas-annat än av markägare/boende i området samt guideförtaget Nordic Freshwarer Experience.

Kontaktpersoner:
Andre´ Norman: 073-802 31 10