Umnäs SFF

Umnäns ligger väster om Slussfors och Storuman och förvaltar sjöarna Stensträsket, delar av Holmtrösket och Umnässjön. Fisket i sjöarna bedrivs främst genom båtfiske eller pimpelfiske vintertid.

Fiskarter

Öring, röding, regnbåge, sik, harr, abborre, gädda

Fiskekort

Fiskekort finns att köpa lokalt hos flera olika återförsäljare inom FVO

Info

www.storuman.se

Share This Post