Övre Vargåns FVO

Övre Vargåns fiskevårdsområde ligger cirka 45 km SO om Lycksele efter väg 353. I området ingår större delen av Vargån och Vajbäcken, samt ett tiotal sjöar och tjärnar. Hela området är lättillgängligt. I de strömmande delarna av Vargån och Vajbäcken finns det harr och öring. I Mellansjön finns ett naturbestånd av öring. De lugnare delarna i åarna har god tillgång på abborre och gädda. I Ytterkvarntjärn och Enarstjärn planteras det öring (särskilt fiskekort).

Fiskarter

Vargån: Gädda, abborre, harr
Vajbäcken: Öring, gädda, abborre
Stormellansjön: Öring abborre
Vargträsket: Gädda, abborre

Fiskekort

  • Flakaträsk: Sven Axel Nilsson, Gertrud Nygren
  • Vargträsk: Berndt Wahlberg, Thore  Johansson
  • Skarda: Jan-Erik Gustafsson, Barbro Gustafsson
  • Granträsk: Kenneth Öjstam, Rubin Sjögren

Regler

Enarstjärn:  100 kr/dygn och högst 5 fiskar
Ytterkvarntjärn:  100 kr/dygn och högst 5 fiskar. Premiär 23/6 fram till och med 31/8.

Betalning kan också göras på plusgiro 40 87 590-8, Övre Vargåns Fiskevårdsområde

Info

Örträsk Livs: 0932-301 74